சவேந்திரா சில்வாவால் சீரழிக்கக் பட்டு கொல்ல பட்ட சரணடைந்த பெண் போராளிகள் – வீடியோ

இலங்கை இராணுவத்தின் முக்கிய தாக்குதல் பிரிவாக விளங்கிய ஐம்பத்தி எட்டாவது படையின்
தளபதியாக விளங்கிய சவேந்திர சில்வாவினால் கண் பார்வைக்கு வந்த இந்த பெண் போராளிகள்
சீரழிக்க பட்டு படுகொலை புரிய பட்டனர் .
இவர்களை தாம் கைது செய்யவில்லை என கூறி வருகிறது

.....

Related Post