கழுத்து ,கால்கள்,உடல்கள் வெட்ட பட்ட தமிழர் உடல் – சனல் போ வெளியிட்ட அதிர்ச்சி வீடியோ

இலங்கை அரச இராணுவத்தால் கைது செய்ய பட்ட ,சரண் அடைந்த புலிகள் ,மக்கள்
கொடும் வதைகள் புரிய பட்டு கொடூரமாக கொலை புரிய பட்ட
அதி பயங்கர சம்பவம் நடந்தேறிய களமுனை .

படத்தில் லாத்தி வீடியோ பார்க்கவும்

.....

Related Post