சீனா தனது இரண்டாவது மிக பெரும் விமான தாங்கி கப்பலை வெள்ளோட்டம விட்டது – படங்கள் உள்ளே ..!

சீனச ஆதனது நாட்டின் மிக பெரும் இரண்டாவது விமான தாங்கி
கப்பலை வெள்ளோட்டம் விட்டது ,மேற்படி கப்பலில் இருந்து அணைத்து வெடிகுண்டுகள்
மற்றும் போர் பயிற்சிகள் ,வான் பரப்புக்கள் என்பனவற்றை வெள்ளோட்டம் விட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தியது .

மேற்படி கப்பல்களை இலக்கு வைத்து அமெரிக்கா உளவுத்துறை நிழலாக தொடர்கிறது .

.....

Related Post