ரஷ்யாவின் சூப்பர் ரக ஏவுகணையை அமெரிக்காவில் கண்டு பிடிக்க முடியாதம் – திகிலை கிளப்பிய வீடியோ .

ரஷ்யா அதயரிதுள்ள புதியவகை போராயுதம் ஒன்றை அமெரிக்காவின் இராணுவதள கண்டறிய முடியாது என
உளவுத்துறை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது .

அமெரிக்காவின் ஆயுத பாவனைகளை மேவிய நிலையில் மேற்படி ஆயுதத்தை ரஷ்யா
தயாரித்துள்ளதாக அந்த நிறுவனம் தெரிவித்து பெரும் பர பரப்பை கிளபபியுள்ளது .


.....

Related Post