சீனாவை எச்சரித்த அமெரிக்கா – வெடித்து பறக்கும் பனிப்போர் – வீடியோ

சீனாவின சுறா வளர்ச்சியும் அதன் இராணுவ மேலாண்மையும் அமெரிகாவை கொதிப்பில் உறைய வைத்துள்ளது .
சீனா தொடராக தனது குறும் தூர நெடும் தூர ஏவுகணைகளை ஏவி சோதனை புரிந்தது .
மேற்படி சோதனை அமெரிக்காவை சீற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது .

அதன் பின்னரே மேற்படி கருது மோதலை முன்வைத்து தாக்கியுள்ளது .

.....

Related Post