பளை – கிளிநொச்சி பாடசாலைகள் -புரட்டி போட்ட வன்னி பகுதி தேர்வுகள் ..!

இலங்கையில் போரால் பாதிக்க பட்டு கல்வி நிலையில் பின்தங்கி வாழ்ந்த வன்னி பகுதி
தற்போது எழுச்சி பெற்றுள்ளது பெரும் சாதனையாக விரிந்துள்ளது .

பளை மத்திய கல்லூரி மற்றும் கிளிநொச்சி இந்து கல்லூரிகள் என்பன மகத்தான இடத்தை பிடித்துள்ளது .

.....

இது வன்னி பிராந்தியத்தின் கல்வியல் எழுச்சி நிலை கோடிட்டு காட்டியுள்ளது

Related Post