பழத்தில் தயாரிக்க பட்ட ஐஸ் கிறீம்- வீடியோ

பலத்தில் எவ்வாறு ஐஸ் கிறீம் மிக்ஸ் பண்ணி புரிவது
என்பது தெரியுமா ..?

கோடை கால வெப்பத்திற்கு இது பெரும் சுவை தாங்க .

.....

Fruit Custard _ How to make Fruit Potli Custard _ Cook with Monika

Related Post