சோளத்தில் பிரட்டல் – இப்படி ஒன்று சாப்பிட்டது உண்டா ,..?- வீடியோ

சோளத்தில் அதிக உறைப்பான பிரட்டல் கரி வைப்பது
எப்படி தெரியுமா ..?

உண்மையில இது ரெம்ப சுவை தாங்க ..சாப்பிட்ட விட மாட்டிக

.....

How to Make Crispy Sweet Corn at Home. Fry Baby corn is kind of a snacks or Starter,which can serve anytime. The perfect monsoon snack! Masala Sweet Corn Recipe, a healthy and quick snack.

Related Post