சுட சுட சுவையான மைக்கிரோனி சாப்பிடலாம் வாங்க – வீடியோ

வாய்க்கு சுவையான உணவுகள் கிடைத்தால் நம்ம விடுவோமா என்ன ..?
அப்படி ஒரு சாப்படுது தான் இது .

வாங்க பார்த்து சுவைத்து சாப்பிட இந்த பாருங்க

.....

In this video, we're making the Indo-Chinese favorite of us Indians, Gobi Manchurian in the absolute Indian Restaurant Style. This is a very easy, delicious and crispy recipe for the Cauliflower Dry Manchurian!

Related Post