உறைப்பு பிட்சா எப்படி வீட்டில செய்வது தெரியுமா ..? வீடியோ

இலங்கை ,இந்தியாவில் அதிகமாக மக்கள் உறைப்பு சாப்பிடுவது வழக்கம் .
அவவாறு மிளகாயில் எப்படி பிட்சா சமைப்பது என்பது தொடர்பாக இந்த காணொளிவிளக்குறது .

பாருங்கள் அசத்துங்கள்

.....

Related Post