11 வயது சிறுமியை தேடி திருமணம் புரிந்த ஆசாமி – ஆசைக்கு தேடி வந்த தண்டனை .>!

மலேசியா நாட்டை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் பதினொரு வயது தாய்லாந்து சிறுமி ஒருத்தியை
திருமணம் புரிந்துள்ளார் .

மேற்படி விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்த நிலையில் தொடர பட்ட வழக்கில்
நபருக்கு சுமார் $450 தண்டம் அறவிட பட்டு தீர்ப்பு வழங்க பட்டுள்ளது .

.....

ஆசை யா யாரைத்தான் விட்டிச்சு

Related Post