கடல் வழியாக இத்தாலிக்குள் புகுந்த 600 அகதிகள் – சுற்றிவளைத்த கடல் படை …!

இத்தாலி கடல் எல்லையில் வைத்து அறுநூறு சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகள்
கடல் படையால் கைது செய்ய பட்டுள்ளனர் .
பலவேறு பட்ட நாடுகளை சேர்ந்த மேற்படி அகதிகள் கப்பலே இவ்வாறு மடக்கி பிடிக்க பட்டுள்ளது .

மீட்க பட்ட அகதிகள் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க பட்டுள்ளனர்

.....

Related Post