ஏழுவயது சிறுமியை கற்பழித்த 11 வயது வாலிபன் …>!

Dorset பகுதியில் ஏழுவயது சிறுமி ஒருத்தியுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த
பதினொரு வயது சிறுவன் ஒருவன் அவளை பாலியல் வல்லுறவுக்கு உட்படுத்தியுள்ளான்.

பாதிக்க பட்ட சிறுமி பெற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கவும் ,சிறுவன் கைது செய்ய பட்டு விசாரணைகளின் பின்னர்
விடுதலை புரிய பட்டுள்ளான்

.....

Related Post