ரவுடிகள் அராயகம் – கதற கதற நபரை போட்டு தாக்கும் கொடூரம் – வீடியோ

இந்தியாவில் பெருகி வரும் ரவ்டிதனத்தை என்னவென்று சொல்ல .
மக்களை காக்கும் பொலிசார் வேடிக்கை பார்க்க இந்த சம்பவம் இடம்பெறுகிறது .

படத்தில் அலல்து இதில் அழுத்தி வீடியோ பாருங்கள்

Related Post