அமெரிக்கா விமானங்களில் பொருத்த பட்டுள்ள நவீன ஏவுகணைகள் – வீடியோ

அமெரிக்க அவிமந்த்தில் தற்போது புதிய வகை ஏவுகணைகள் பொறுத்த பட்டுள்ளன .
இவை நிலத்தடி பதுங்குகுழிகள் ,மலைகளை துளைத்து சென்று தாக்கும் அதி திறன் படைத்தவை .
அவ்வாறான ஏவுகணைகளே இப்போது படைகள் பயன்பாட்டிற்கு விடபட்டுள்ளது

Related Post