விமானத்தில் வைனை கொடுத்து என்னை இழுத்து சென்று கற்பழித்து விட்டார் – அலறிய சக விமானி ..!

விமான பயணத்தில் நடக்கின்ற சில விடயங்கள் பெரும் பர பரப்பை ஏற்படுத்தி விடுகின்றன .
இந்த விவகாரம் சற்று வித்தியாசமாக உள்ளது ,ஆனால் பொதுவான குற்ற சாட்டு தான் .
ஆனால் இதில் சொல்ல பட்ட விடயங்கள்தான் வியப்பையும் சுவாரசியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது .

எனது சக விமானி என்னை கற்பழிக்க இழுத்து சென்றார் .
வைனை அருந்த தந்து விட்டு அதில் நான் மயங்கி விட்டேன் ,அப்போது திறன மயக்கம் தெளிந்து
எழுந்து விட்ட பொழுது எனதுபிறா அவிழ்க்க பட்டத்துடன் ,எனது பெண் உறுப்பு மேலாடையும்
அவிழக்க பட்டிருந்ததுடன் விந்துகள் சிந்தி இருந்தன என அந்த பெண்மணி குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் .

மேற்படி குற்ற சாட்டுக்கு உள்ளன விமானி தொடர்ந்து சேவையில் உள்ளார் எனினும் விசாரணைகள்
இடம்பெற்றும் உள்ளன

Related Post