மாணவியை ஒருமதாகமாக மிரட்டி கற்பழித்து கர்ப்பம் ஆக்கிய அதிபர் – பாடசாலையை அடித்து நொறுக்கிய மக்கள் .>!

இந்தியா ஓடிசா Andala Nodal school in Mayurbhanj district பகுதியில் ஆறாம் வகுப்பு மாணவி ஒருத்தியை
அதன் அதிபர் ஒரு மாதகாலமாக தொடர்ந்து கற்பழித்து வந்துள்ளார் .
இவரது கற்பழிப்பு வலையில் சிக்கி சீரழிந்த மாணவி கர்ப்பமான நிலையில் பாடசாலையை முற்றுகையிட்டு மக்கள் போராட்டம் நடத்தியதுடன் .
பாடசாலையை டித்து நொறுக்கினர் .

மேற்படி மக்கள் கொந்தளிப்பு தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளது

Related Post