பயத்தில் விமான செட்டை மீது குதித்த பயணி – ரணகளமான விமான நிலையம் – வீடியோ

பயணி ஒருவர் பீதியில் விமானத்தின் மீது ஏறி அதன் செட்டையில் குதித்துள்ளார் .
இவர் புரிந்த இந்த செயளினால் விமான செட்டை சேத மானதுடன் இருவர் படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில்
அனுமதிக்க பட்டுள்ளனர் .

இதனால் விமானத்தில் சிறு புகை ஏற்பட்டதாக தெவிக்க படுகிறது

Related Post