சமுக வலைத்தளங்கள் தடையால் இலங்கைக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 200 மில்லியன் வருமானம் !

இலங்கையில் சமுக வலைத்தளங்கள் மீதான தடை விபதிப்பல இலங்கை வருமான்மத்தில் கொடி கட்டி பறக்கிறது
நாள் ஒன்றுக்கு இரு நூறு மில்லியன் வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக இலங்கை தெரிவித்துள்ளது .
இதனை அடுத்து இலங்கை தொடர்ந்து இந்த தடையை விதிக்க கூடும் என அஞ்ச படுகிறது

Related Post