சுட்டு வீழ்த்த படும் உலங்கு வானூர்தி – திகில் வீடியோ

சிரியாவில் எதிரணி படைகளினால் சுட்டு வீழ்த்த அப்டும் உலங்கு வானூர்தி

இதில் அழுத்தியும் வீடியோ பார்க்க முடியும்

Related Post