ஆற்றில் வீழ்ந்து மூழ்கிய உலகுவானூர்தி =பலர் பலி வீடியோ

அமெரிக்காவில் ஆறு ஒன்றில் உலங்கு வானூர்தி ஒன்று வீழ்ந்து மூழ்கியது இதன் போது
இருவர் பலியாகினர் ,மேற்படி காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பர பரப்பை கிளப்பியுள்ளன .

Related Post