உலங்கு வானூர்தியை திருடி சென்ற பெரும் திருடர்கள் – வானில் நடந்த பயங்கரம் – வீடியோ

உலகில் திருட்டுக்கள் நடப்பத்தை கேள்வி பட்டு இருக்கின்றோம் அனால் உலங்கு வானூர்திகள் திருடி செல்வதை
பார்த்துள்ளோமா ..?

இங்கே அவ்வாறு திருடி சென்ற வானூர்தி விபத்தில் சிக்கி திருடர்கள் பலியாகும் கட்சியே இவை

Related Post