சிங்களத்தை அண்டி பிழைத்து வாழ்ந்த முஸ்லீம்களுக்கு அடி கொடுக்கும் சிங்களம் – புலிகளை தேடும் பரிதாபம் ..!

இலங்கையில் ஆண்டுகாலமாக சிங்கள அளும அரசுகளின் மடியை தடவிய படி தமது நல்லாதிக்க
வளர்ச்சி நோக்கி நகார்ந்து கொண்டிருந்தது முஸ்லீம் சமுகம் .
அரசியல்,பொருளாதார ,அபிவிருத்தி ,இன பெருக்கல் நடவடிக்கையில் மிக முனைப்பு காட்டியது ,அதில் அசுர வளர்ச்சியும் கண்டது .

புலிகள் முன்னெடுத்து அரசியல் தீர்வு முயற்சிகளை எல்லாம் குழப்பியடித்துசிங்கள அரசுகளின் பண மூட்டையில் புரண்டு தவழ்ந்த முஸ்லீம்களுக்கு இப்போது
தான் புலிகள் போராட்டமும் ,அவர்களின் நிலை பாடுகளும் மெதுவாக விளங்கியது .

புலிகள் அழிக்க பட்டால்நீங்கள் காணமல் போவீர்கள் என வெளிப்படையாகவே தமிழர் தேசம் பறை சாற்றி வந்தது ,அதனை தட்டி கழித்து
மேலாண்மை அதிகார போகத்தை அனுபவித்து வந்த முஸ்லீம் தலைமைகள் ,அதன் இனம் இப்போது புலிகள் அழிவின் பின்னர்
இவர்களை அழித்து கட்ட சிங்கள இனவாதம் கடுமையாக முனைப்பு காட்டி வருகிறது .

ஆம் தொடர்ந்து வெடிக்கும் இந்த இனவாத கழிப்பில் முஸ்லீம்கள் திருப்பியடிக்கக் வேண்டும் அப்போது தான் நாடே பற்றி எரியும் .
பாதிக்க பட்ட தமிழர்களுக்கு அப்போது தான் தீர்வு கிடைக்கும் .

போராடிய இனம் இப்போது மவுனம் காக்கிறது ,இனி அடி கழுவி பிழைத முஸ்லீம் இனம்
எழுவதா வீழ்வதா என்பதை தீர்மானிக்கும் களம் இதுவகா விரிகிறது .

இதில் வெல்வது யார் ..? என்பது தான் இங்குள்ள பிரதான கேள்வியாக தொட்டு நிற்கிறது .

– வன்னி மைந்தன் –

Related Post