14 வயது மாணவனுடன் டீச்சர் செக்ஸ் உல்லாசம் – சிறை தள்ளிய நிர்வாண காட்சி .

அமெரிக்கா கலிபோனியா பகுதியில் உயர் கல்வி கூடம் ஒன்றில்
சயன்ஸ் பாடம் போதித்து வந்த இருபத்தி ஆறுவயது டீச்சர் ஒருவர்
கடந்த ஒருவருடமாக பதின் நான்கு வயது மாணவனுடன் செக்ஸ் உல்லாசத்தில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் .

மேற்படி விடயம் பொலிசாருக்கு தெரியவரவே அவர் கைது
செய்ய பட்டு தற்போது நீதி விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளார் .

இவ்வாறன விடயங்கள் அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து பரவி வருவது குறிப்பிட தக்கது

Related Post