இரகசிய விபச்ச்சார நிலையம் முற்றுகை – அழகிய பெண்கள் கைது ..!

இலங்கை கண்டியில் நீண்டகாலமாக மிக இரகசியமாக இயங்கி வந்த விபச்சார நிலையம் ஒன்று
போலீசாரின் திடீர் முற்றுகைக்கு உள்ளானது .
இதன் பொது அங்கு உடல் விற்ப்பனையில் ஈடுபட்டிருந்த அழகிய பெண்கள் கைது
செய்ய பட்டனர் .

பொலிசாருக்கு கிடைக்க பெற்ற இரகசிய தகவாலை அடுத்து இந்த கைது இடம் பெற்றுள்ளது

Related Post