கர்ப்ப தடை மாத்திரைகளை உணவில் கலந்து கொடுத்த முஸ்லீம் கடைகள் சிங்களவர்களினால் அடித்து நொறுக்கு .

இலங்கை அம்பாறை மாவடத்தில் அமைந்துள்ள முஸ்லீம்களின் ஆதிக்க உணவு கடைகளில் விற்பனை புரிய பட்ட உணவுகளில் கர்ப்ப தடை மாத்திரைகளை
கலந்து மக்களுக்கு வழங்கியுள்ளனர் என கூறும் சிங்களவர்கள் .
இதனால் அவர்களது இன பெருக்கத்தை கட்டு படுத்த மேற்படி முஸ்லீம்கள் முனைப்பு காட்டியுள்ள செயலினால் எழுந்த
கொந்தளிப்பால் சிங்கள குழு ஒன்று மேற்படி கடைகளையும் ,அவர்கள் தொழுகை இடமான மசூதிகளை இடித்து நொறுக்கி தீ வைத்து
சென்றுள்ளனர் .
மேற்படி விடையம் பெரும் மத மோதலாக வெடிக்கும் அபாயம் எழுந்துள்ளது

சிங்களவர்களுடன் அண்டி பிழைத்து வாழ்ந்து வந்த ,முஸ்லீம்களை அதே சிங்களவன் அடிக்கிறான் .

மான தமிழர்கள் இப்போது வேடிக்கை பார்க்கும் நேரம் இது என வலி பட்ட மக்கள் கருத்துக்களை பகிரந்த வண்ணம் உள்ளனர் .

Related Post