கடைக்குள் புகுந்து பெண்ணை ஆயுத முனையில் கற்பழிக்க கடத்திய வாலிபன் -..>!

அமெரிக்காவில் காபி சாப் ஒன்றுக்குள் கத்தி முனையில் புகுந்த வாலிபன் ஒருவர்
அங்கு பணி புரிந்த பெண்ணை கத்தி முனையில் கடத்தி பாலியல்
வல்லுறவு புரிய முனைந்துள்ளார்

மேற்படி சம்பவம் அங்குள்ள காமராவில் பதிவான நிலையில் தற்போது நபர் அகைது செய்ய பட்டு
நீதி விசாரணைக்கு உட்படுத்த பட்டுள்ளார்
கடைக்குள் புகுந்து பெண்ணை ஆயுத முனையில் கற்பழிக்க கடத்திய வாலிபன் -..>!

Related Post