16 நாட்களாக அட்லாண்டிக் கடலில் தத்தளித்த வாலிபர் .

உலகில் மிக பயங்கர கடலாக கருத படும் அட்லாண்டிக் கடல் பகுதியில் சிறிய ரக படகில் சிக்கி
வாலிபர் ஒருவர் பதினாறு நாட்கள் அந்த கடலில் தத்தவளித்த வண்ணம் இருந்துள்ளார் .

இவர் சென்ற படகில் எரிபொருள் தீர்ந்துள்ள நிலையில்
கடலில் திசை மாறி பயணித்துள்ளார் .

இதனால் கடலில் தத்தளித்து

Related Post